U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Close
Gratis verzending boven de €60
Uniek aanbod
Niet goed? Geld terug
Veilig & Betrouwbaar
Klantenservice : 088-4260000
Filters
Zoek

Privacy- & Cookiebeleid

Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door Cookie Banner.
Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het Cookiebeleid.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

    Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
  • Uw geanonimiseerde IP-adres
  • Informatie over uw Browser
  • Informatie over uw Apparaat
  • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
  • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
  • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
  • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Sportus.nl

Via onze website bieden wij producten aan en verkopen we deze. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de privacywetgeving. Dat betekent ondermeer dat we:

-Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
-Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
-Je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn;
-Wanneer we je gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
-Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
-Je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:    071 – 407 86 76 (maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)
email:             klantenservice@sportus.nl
online:            via het contactformulier op onze website
Post:              Sportus.nl De Maessloot 3 2231PX RIJNSBURG

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
-IP adres
-Accountgegevens
-IBAN
-Informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in een contactformulier
-Aankopen en retouren
-Wishlist en shopping bag inhoud
-Nieuwsbriefvoorkeuren
-Bonusvoorkeuren en -details

Doeleinden
We verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
-Om je de mogelijkheid te bieden items te bestellen op onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
-Om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop ervan.
-Om met je te communiceren door middel van email en / of telefoon en / of post.
-Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van je interesses
-Om je gegevens te verwerken voor deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt of onze dienstverlening te kunnen verbeteren
-Om je vragen te beantwoorden of een issue te behandelen via social media, email, per post of telefoon.
-Om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Verstrekking aan derden
We geven de door je verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van je aankoop. Zo maken we gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen en geven we de noodzakelijke gegevens door aan de bezorgdienst om je bestelling te bezorgen.

Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken zorgen we er door middel van een overeenkomst voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn en niet meer hoeven te worden bewaard.

Verder zullen we de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. (Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een Nederlandse, Belgische en Duitse belasting-, politie-, of opsporingsdienst in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te overhandigen en / of inzage te verstrekken.)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie de pagina "cookiebeleid" hieronder voor informatie hierover.

Beveiliging en bewaring
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen we dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot gegevens is afgeschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op grond van wettelijke voorschriften.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van  wijzigingen op de hoogte bent.

Je gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Inzage in en wijzigen van persoonsgegevens
Om je persoonsgegevens in te zien en te wijzingen kun je contact opnemen met onze klantenservice via de volgende kanalen:

Telefonisch:    071 – 407 86 76 (maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)
email:             klantenservice@sportus.nl
online:            via het contactformulier op onze website
Post:              Sportus.nl De Maessloot 3 2231PX RIJNSBURG

 

Om misbruik te voorkomen vragen wij je bij je verzoek tot inzage om identificatie door het  meesturen respectievelijk verstrekken van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet om op de kopie je BSN en pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
We helpen je graag als je een vraag hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Website:
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

Cookiebeleid

Sportus.nl maakt gebruik van cookies.
Om onze website goed te laten werken maken wij gebruik van cookies. Iedere gebruiker van onze website heeft de keuze om de cookies te accepteren. 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je computer, smartphone of tablet. Cookies zijn er in diverse soorten en daarmee ook met verschillende functies. We maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies:
We gebruiken functionele cookies om onze website correct en gebruiksvriendelijk te laten werken. Hierdoor herkent onze website je en hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw in te loggen.

Tracking cookies:
We gebruiken tracking cookies om informatie te verzamelen over je surfgedrag op onze website.  Uit deze cookies kunnen wij informatie verzamelen voor het verbeteren van het gebruiksgemak van onze site.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om vast te stellen hoe onze site wordt gebruikt. Deze cookies bevatten ook cookies die door derde partijen worden gebruikt zoals Google Analytics.

Social Media cookies
We gebruiken social media cookies om inhoud van onze site te kunnen delen via social media.

Kan ik wel bij jullie shoppen als ik niet wil dat er cookies worden geplaatst?
We vinden het belangrijk om je een fijne shopervaring te laten beleven op onze website en daarvoor zijn cookies nodig. Als je binnenkomt op onze site krijg je daarom direct de melding dat wij gebruik maken van cookies en dat je daarmee akkoord gaat als je na deze melding verder gebruik maakt van onze site. Het is niet mogelijk om het gebruik van cookies uit te zetten via onze website. Het is wel mogelijk om je in browser het gebruik van cookies te blokkeren. Raadpleeg daarvoor het onderdeel help in het menu van je browser.